fbpx

01

INCOTERMS® 2020

Što su pravila Incoterms® i zašto su važna?

Incoterms ® (engl. International Commercial Terms) su službena međunarodna pravila i termini koji uređuju pravno ekonomske odnose između kupaca i prodavatelja u međunarodnoj trgovini glede prijenosa rizika i troškova pri isporuci robe s jedne na drugu stranu.

Objašnjavaju seriju od jedanaest najčešće korištenih trgovinskih pojmova sastavljenih od tri slova (CIF, FOB itd.) kao odraz prakse u kupoprodajnim ugovorima robe.

100% +

Trusted Agency

96% +

Trusted Agency
Pravila Incoterms® sama po sebi nisu zamjena za prodajni ugovor. Opisuju  Obaveze  tko što čini između prodavatelja i kupca, kao npr. tko organizira prijevoz ili tko pribavlja otpremnu dokumentaciju, izvozne ili uvozne dozvole itd. Također opisuju gdje i kada prodavatelj „isporučuje“ robu, tj. gdje Rizik prelazi sa prodavatelja na kupca i na kraju koja strana je odgovorna za koje Troškove. Od 01. Siječnja 2020. počela su vrijediti nova pravila Incoterms® 2020, koja zamjenjuju dosadašnji Incoterms® 2010. International Chamber of Commerce revizijom je uvela promjene prema dosadašnjem Inconterms® 2010. ugovora. ICC se sa novostima prilagodila novim suvremenim trgovinskim praksama. Promjene u Incoterms®  2020 u odnosu na izdanje Incoterms® 2010 su:

O pravilima Incoterms® 2020 više možete pročitati na službenim  web stranicama Međunarodne trgovačke komore (ICC) .

Osiguranje tereta

Zašto osigurati svoje pošiljke?

Sigurnost Vaše pošiljke nama u P2P Group-u  je jedan od najvažnijih ciljeva, te iz tog razloga postupamo  sa svakom Vašom  pošiljkom sa najvećom  mogućom pažnjom. Bez obzira na sve razine sigurnosti postupanja prilikom manipulacije i procesa transporta uvijek postoji određeni rizik od nastupanja štete.
Obzirom da je prijevoznička odgovornost ograničena, te da konvencije, međunarodno i nacionalno pravo koji definiraju ugovore o prijevozu isključuju ili ograničavaju visinu odštetnih zahtjeva ugovoreno dodatno osiguranje je nešto što Vam daje veću razinu sigurnosti.  U P2P-u svojim klijentima nudimo konkurentne premijske stope prilagođene njihovim individualnim potrebama.

Trebate li dodatni savjet kako da Vaše pošiljke na svom putu od točke do točke putuju sigurnije obratite se nama u P2P Group.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA
 CESTOVNI   PRIJEVOZ ZRAČNI PRIJEVOZ POMORSKI PRIJEVOZ ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ
8,33 SDR / kg 19 SDR / kg 2 SDR / kg ili 666,67 SDR / pkgs 17 SDR / kg

Specifikacije kontejnera

Pronađite odgovarajući tip kontejnera prema Vašim individualnim potrebama

Ova vrsta kontejnera je za pogodna za prijevoz generalnog tereta. Kontejneri su izrađeni od čelika zbog čvrstine i jednostavnosti repariranja. 

Generalni teret koji se želi prevoziti u ovoj vrsti kontejnera ne smije biti pretežak, preširok, previsok ili u rasutm stanju.

Niže dimenzije su informativne, te mogu odstupati od Brodara do Brodara.

Za točne informacije molim kontaktirajte najbliži P2P Group ured.

DRY CONTAINER – 20 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 30,480kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
5,898
2,350
2,390
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,340
2,280
Nosivost(m³)33.1
Težina Kontejnera(kg)2,200
Max. Nosivost(kg)28,280

DRY CONTAINER – 40 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 30,480kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
12,032
2,350
2,390
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,340
2,280
Nosivost(m³)67.6
Težina Kontejnera(kg)3,740
Max. Nosivost(kg)26,740

DRY CONTAINER – 40 STOPA HIGH CUBE

 Karakteristike za 9’6” / 30,480kg / 32,500kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
12,032
2,350
2,695
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,340
2,585
Nosivost(m³)76.2
Težina Kontejnera(kg)3,830
Max. Nosivost(kg)26,650 / 28,670

DRY CONTAINER – 45 FEET

 Karakteristike za 9’6” / 30,480kg / 32,500kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
13,556
2,352
2,697
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,340
2,585
Nosivost(m³)86.0
Težina Kontejnera(kg)4,780
Max. Nosivost(kg)25,700 / 27,720

Ova vrsta kontejnera omogućila je da prijevoz tereta poput mesa, ribe, jaja, povrća, voća, kao i filmova, biljaka i lijekova postane lakša i sigurna.

Zahvaljujući najnaprednijim mogućnostima kompjuterski vrlo precizne prilagodbe temperature osigurava se očuvanje kvalitete vašeg tereta. Ova vrsta kontejnera može osigurati  održavanje temperature smrznutog, rashladnog ili tereta koji zahtjeva nešto više stupnjeve temperaturnog režima.

Rashladne jedinice su ugrađene na kontejnere, a samo napajanje osigurava mtorni generator bilo dok je na kamionu, prizemljen na terminalu ili na brodu.

U sklopu svake rashladne jedinice nalaze se podesivi otvori za ventilaciju koji omogućavaju izmjenu svježeg zraka kako bi se izbjeglo nakupljanje ugljičnog dioksida unutar kontejnera.

Svo voće i povrće su proizvodi koji proizvode toplinu i ugljični dioksid, te ovi ventilacijski otvori omogućuj istiskivanje toksičnog zraka te na taj način izbjegne kvarenje vašeg tereta.

Niže dimenzije su informativne, te mogu odstupati od Brodara do Brodara.

Za točne informacije molim kontaktirajte najbliži P2P Group ured.

REEFER CONTAINER – 20 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 30,480kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
5,456
2,288
2,263
Vanjske DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
6,058
2,438
2,591
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,290
2,221
Nosivost(m³)28.2
Težina Kontejnera(kg)2,910
Max. Nosivost(kg)27,570

REEFER CONTAINER – 40 STOPA HIGH CUBE

 Karakteristike za 9’6″ / 34,000kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
11,590
2,284
2,544
Vanjske DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
12,192
2,438
2,896
Otvor za VrataŠirina (mm)
Visina (mm)
2,290
2,502
Nosivost(m³)67.5
Težina Kontejnera(kg)4,520
Max. Nosivost(kg)29,480

Flat Rack kontejneri najprikladniji su za skladištenje teškog tereta, prekomjerne visine i / ili tereta veće širine. Flat Rack kontejneri imaju završne okvire koji se mogu sklopiti te sa donje strane dostupni su prstenovi kako bi se teret mogao osigurati pomoću traka ili lanaca.

Niže dimenzije su informativne, te mogu odstupati od Brodara do Brodara.

Za točne informacije molim kontaktirajte najbliži P2P Group ured.

FLAT RACK CONTAINER – 20 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 34,000kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
5,652
2,438
2,213
Vanjske DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
6,058
2,438
2,591
Nosivost(m³)28.4
Težina Kontejnera(kg)3,050
Max. Nosivost(kg)30,950

FLAT RACK CONTAINER – 40 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 45,000kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
12,082
2,438
1,955
Vanjske DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
12,192
2,438
2,591
Nosivost(m³)53.2
Težina Kontejnera(kg)6,200
Max. Nosivost(kg)38,800

Open top kontejneri nemaju čvrst krov; umjesto toga prekriveni su odstranjivom, vodootpornom ceradom koja se može učvrstiti konopima. Metalna greda iznad vrata može se otvoriti desno ili lijevo, a može se i rastaviti iz kontejnera. Prstenovi za postavljanje na unutarnjoj osnovi kontejnera koriste se za osiguranje i sprečavanje premještanja tereta tijekom kretanja. Ova vrsta kontejnera pogodna je za  previsok  i / ili predug teret.

Niže dimenzije su informativne, te mogu odstupati od Brodara do Brodara.

Za točne informacije molim kontaktirajte najbliži P2P Group ured.

OPEN TOP CONTAINER – 20 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 30,480kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
5,898
2,350
2,348
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,340
2,280
Krovni OtvorDužina (mm)
Širina (mm)
5,680
2,252
Otvor ZakretačaŠirina (mm)1,940
Nosivost(m³)32.5
Težina Kontejnera(kg)2,380
Max. Nosivost(kg)28,100

OPEN TOP CONTAINER – 40 STOPA

 Karakteristike za 8’6″ / 30,480kg
Unutarnje DimenzijeDužina (mm)
Širina (mm) 
Visina (mm)
12,022
2,350
2,348
Otvor za VrataŠirina (mm) 
Visina (mm)
2,340
2,280
Krovni OtvorDužina (mm)
Širina (mm)
11,798
2,230
Otvor ZakretačaŠirina (mm)1,940
Nosivost(m³)66.3
Težina Kontejnera(kg)3,880
Max. Nosivost(kg)26,600
ORGANIZACIJE I KONVENCIJE

SOLAS / IMO /VGM

SOLAS je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Safety of Life at Sea).

IMO Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization www.imo.org). Od 1948 godine preuzima i razvija SOLAS.

VGM (Verified Gross Mass) je verificirana brutto masa koja se odnosi na ukupnu masu čitavog kontejnera uključujući teret u kontejneru, materijal za pakiranje, materijal za osiguranje tereta i tarre kontejnera)

Incidenti i nezgode nastali  kao rezultat krcanja kontjnera prekomjerne težine potaknuli su Međunarodnu pomorsku organizaciju da se usvoje pravila za spriječavanje netočnog deklariranja težina te je prihvatila ta specifična pravila kao dio SOLAS konvencije, a sve u cilju zaštite ljudi i imovine na brodu, te radnika na terminalima pa i samog tereta krcatelja..

Prema SOLAS konvenciji krcatelj koji je naveden na teretnici je obavezan prijaviti brodaru točnu informaciju za VGM (verificiranu brutto težinu kontejnera). Informacije se dostavljaju brodaru prije dolaska kontejnera u luku ukrcaja. Sve zemlje članice IMO, Agencija UN moraju se pridržavati VGM pravila. Brodari i terminali ne smiju krcati kontejnere bez VGM potvrde. Vaganje se može izvršiti od strane krcatelja ili angažirajući treću osobu. Vaganje se može izvršiti i na  terminalu ukrcaja, ukoliko postoji potrebna infrastruktura.
Crane and cargo. Element of building design.
Trebate informaciju?

Često postavljena pitanja

Pogledajte neka od naših najčešće postavljenih pitanja, a ako tu ne pronađete svoj odgovor kontaktirajte nas putem kontakt forme. Naše osoblje Vam je uvijek na usluzi!

Kontaktirajte nas

Što označavaju oznake W/M i RT u LCL – zbirnom kontejnerskom prijevozu?

W/M – weight/measurement = težina/volumen, RT= Revenue ton. RT = MT ili 1 cbm. RT = W/M  

Koji je obračunski ključ za izračun cijene za LCL pošiljku?

Obračunava se prema omjeru 1:1, odnosno težina:volumen(1cbm=1000kg), a u obzir za obračun cijene se uzima veća mjerna jedinica.

CIF vs FOB u zbirnom ( LCL ) kontejnerskom prijevozu?

Svaki uvoznik zbirnih kontejnerskih pošiljaka trebao bi biti upoznat sa Incoterms pravilima kako bi izbjegao klasičnu početničku pogrešku i naručio pošiljku na CIF paritetu te na taj način na destinaciji platio iznos lokalnih destinacijskih troškova sa kojima u većini slučajeva nije bio unaprijed upoznat. Kako bi zbirni kontejnerski prijevoz za Vas bio ugodniji i kako bi uživali sve njegove prednosti birajte paritete iz F grupe.

Uključuje li paritet CIF/CIP automatski puno osiguranje tereta u prijevozu?

Puno ili takozvano ALL RISK osiguranje tereta se mora ugovoriti zasebno. Sam odabir pariteta ne uključuje automatski puno osiguranje tereta.

Kako mogu saznati tarru, odnosno težinu kontejnera ukoliko nije navedena, a potrebna je za VGM deklaraciju?

Ukoliko potrebna informacija nije nigdje navedena u dokumentaciji istu možete pronači na web stranciji Brodara.

Tko je odgovoran za izdavanje i dostavu VGM?

Prema SOLAS konvenciji krcatelj koji je naveden na teretnici je obavezan prijaviti brodaru točnu informaciju za VGM (verificiranu brutto težinu kontejnera)

Koje metode izračuna VGM postoje?

Dozvoljene su dvije metode verifikacije:

Koji je rok za dostavu VGM potvrde?

Informacije se dostavljaju brodaru prije dolaska kontejnera u luku ukrcaja.

Koja je razlika između euro i industrijske palete?

Razlika je u dimenzijama same palete. Industrijska paleta je dimenzija 120 x 100 x 25 cm, dok je Euro paleta 120 x 80 x 25 cm.

Što je telex release?

Kada se izda teretnica (B/L), postoje samo 2 načina na koje će teret biti pušten:
  • Prezentacijom originala – OBL
  • Oslobađanjem teleksom
Teleks otpuštanje je u biti elektronička poruka koja se prenosi s agenta ili otpremne linije u luci utovara (POL) agentu u luci iskrcaja (POD). Ova poruka označava da je brodar predao izvorni Lading bill (OBL).

Što je ADR?

Prema Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prijevozu ( ADR ) dok su roba, vozilo i vozač usklađeni sa propisima slobodan je prolaz preko granica čime se olakšava brza fluktuacija teretnog prometa.

Koja je razlika između pošiljaka koje su složive ili nesložive jedna na drugu?

Ukoliko se Vaša roba može složiti jedna na drugu možete na taj način dobiti jeftiniji i učinkovitiji prijevoz. Korištenje ove mogućnosti ovisi o prirodi same robe. Nije svaku robu moguće slagati jednu na drugu zbog njene osjetljivosti, a druga organičenja su i težina same pošiljke i sl.

Što je MSDS ili STL?

MSDS ili na engleskom jeziku Material Safety Data Sheet, odnosno STL – Sigurnosno tehnički list osigurava detaljne podatke o tvarima koje sadrži proizvod, te način na koji se na siguran način postupa sa njima. Daje potpun uvid o kemijskoj opasnosti kao i mjerama predostrožnosti.