fbpx
Kako bi logistika bila ono što bi i trebala biti svaka točka na logističkom putu treba biti besprijekorno povezana i funkcionirati. Operacije kao što su nabava, skladištenje, prijevoz, distribucija i razmjena podataka su točke koje trebaju pouzdano biti sinhronizirane, a Vi kao naš korisnik bezbrižni. U P2P Group naši logistički stručnjaci analiziraju i razvijaju logistička rješenja namjenjena Vašim individualnim potrebama te na taj način optimiziramo Vaš opskrbni lanac.